Sofidiumin arvolupaus

Virtautetaan teidän yrityksen tiedot liiketoiminnan uusiutuvaksi elinvoimaksi.

Palvelumme

• Yritysten digitalisaation liittyvien projektien suunnittelu ja johtaminen
• Tiekarttojen (Roadmap) laatiminen
• Liiketoiminnan tarpeiden ja vaatimusten keruu ja analysointi
• Liiketoiminnan prosessien mallinnus
• Käyttäjätarinoiden kuvaus
• Tieton määrittely ja mallinnus
• Tarvittavien tietoteknisten palveluiden konseptointi
• Kokonaisarkkitehtuurin määrittely
• Koulutuspalvelut asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

Lähestymistapamme

• Tuodaan käyttäjien ja liiketoiminnan tarpeet keskiöön arvon tuottamisen tarkastelussa
• Tehdään käyttäjälähtöisten palvelujen muotoilu tukemaan koko prosessia (End-to-End)
• Luodaan edellytykset tiedon virtauksen parantaminen yrityksen sisällä sekä ulkoisten toimijoiden kanssa
• Käytetään ketteriä kehitysmenetelmiä (Agile development) varmistamaan tarpeiden toteutumisen nopealla rytmillä

Saavutettavia hyötyjä

• Selkeät tavoitteet tiedon tuottamiseen ja kuluttamiseen
• Käyttäjätarinoiden muotoilu liiketoimintaa vastaaviksi
• Yrityksen tietovarantojen hyödyntäminen läpi liiketoiminnan
• Kokonaisvaltainen näkökulma (ei osa-optimointia)