Oleellista on tunnistaa se missä kohtaa arvoverkostoa yrityksenne sijaitsee ja kenen kanssa tiedon jakaminen on merkittävää.

Tietoturvasta ei tule tinkiä: on pyrittävä 2-vaiheisiin tunnistautumisiin ulkoisten toimijoiden kytkeytyessä yrityksenne portaaleihin.

Tärkeää on katsoa tiedon jakamisen prosessia kokonaisuutena ja ulkoisten roolien määrittelyä tähän kokonaisuuteen.

Arvoverkossa pitää olla selkeät säännöt toimintatavoista ja mm. tekijänoikeuteen liittyvistä asioista.

Mitä vähemmän tiedon konversioita tarvitaan ulkoisten toimijoiden kanssa sen parempi.