On tärkeää ymmärtää, mikä on tiedonhallinnan tavoitetila suhteessa nykytilanteeseen: mikä toimii hyvin ja missä on haasteita.

Liitetoiminnan tavoitteet priorisoimalla voidaan rakentaa tiekartta siitä, millaisin kehitysaskelin tiedon virtausta tulee kehittää.

Tavoitetilan prosessit tulee ”mäpätä” yrityksenne tietojärjestelmien toiminnallisuuteen ja arvioida mahdolliset puutteet.

Tiedon tuottajat ja tiedon hyödyntäjät tulee määritellä vastaamaan liiketoiminnan vaatimuksia.